professionals in schoonmaak

OSB-Keurmerk

Job Procleaning bezit het OSB-Keurmerk. OSB staat voor Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten en is de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. We zijn er trots op dat we het OSB keurmerk mogen dragen. Het staat namelijk voor kwaliteit en betrouwbaarheid en bestaat uit drie onderdelen:

1. De NEN 4400-1 norm

Deze nationale norm stelt eisen aan in Nederland gevestigde (onder)aannemers van werk over de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn van medewerkers tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties.

2. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De doelstelling van de code is onder andere de verbetering van de kwaliteit van de gehele sector, maar ook de verbetering van de arbeidsomstandigheden van het personeel. Het bewijs van onze zelfverklaring Code Marktverantwoordelijk Marktgedrag.

3. Specifieke OSB-eisen

Deze eisen hebben onder andere betrekking op de communicatie met medewerkers, het waarborgen van de kwaliteit van de werkzaamheden, het beschikken over een adequate aansprakelijkheidsverzekering en het naleven van de CAO Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf. Het OSB-Keurmerk is een belangrijke graadmeter voor kwaliteit voor opdrachtgevers.

Meer weten?

Klik hier om het OSB Keurmerk in te zien.

Meer informatie over het OSB Keurmerk vindt u hier.